Jesteśmy z wody

W naturze woda jest uważana za jeden z głównych elementów ekosystemów. Leży u podstaw wszystkich znanych form życia. Jest również niezbędna w rolnictwie i przemyśle. Przede wszystkim jednak woda jest źródłem samego życia, ponieważ przez miliony lat proces ewolucyjny, doprowadził do powstania złożonego i zorganizowanego systemu (tj. pierwszej żywej istoty). Począwszy od świata prebiotycznego, opartego na tzw. bulionie pierwotnym, wodnej mieszaninie soli nieorganicznych i różnych prostych związków chemicznych, aż do powstania pierwszych komórek zdolnych do samodzielnej egzystencji, wszędzie obecna była woda.

Powierzchnia Ziemi jest w 71, 11 % pokryta przez wodę; 77% ciała noworodka stanowi wody, zawartość ta zmniejsza się wraz z procesem starzenia do 50%, ale nadal pozostaje w przewadze. Woda jest dla życia tak ważna, że człowiek może przeżyć bez białek, węglowodanów lub tłuszczów nawet przez miesiąc, podczas gdy bez wody, nawet w łagodnych warunkach klimatycznych, organizm może wytrzymać przez maksymalnie 5 dni.