Jezioro

Jeziora nazywa się lustrami świeżej wody, pełnymi łagodnego spokoju. W kategoriach naukowych powiedzielibyśmy, że jezioro to duża ilość słodkiej wody wypełniającej niecki w ziemi. Duże jeziora nazywane są „morzami wewnętrznymi”, tak jak Morze Kaspijskie i Morze Martwe.

Dlaczego więc są słone, jeśli są jeziorami? Pomimo swoich ogromnych rozmiarów Morze Kaspijskie leży w obrębie basenu śródlądowego. Jego zasolenie wynika z braku odpływu wody. Rzeki nieustannie doprowadzają sole mineralne, zaś jedyną drogą, jaką woda opuszcza zbiornik, jest parowanie. Sole zaś w nim pozostają. Biorąc pod uwagę jego niewielką objętość w porównaniu z oceanami, zasolenie jest tu znacznie wyższe. W przypadku Morza Martwego zasolenie wynosi aż 37%. W takim stężeniu soli przeżyć mogą tylko nieliczne gatunki bakterii. Stąd nazwa!

Jezioro osiąga swój bilans wodny poprzez wody wprowadzane przez rzeki, zwane dopływami (również te znajdujące się pod ziemią), źródła, lodowce lub opady oraz odpływy i parowanie. Wszystko to wpływa na poziom wody, zasolenie i kwasowość. W skali geologicznej życie jeziora jest stosunkowo krótkie, co oznacza tysiące lat!

Czy wiecie, ile jezior jest na ziemi? Według niektórych badań przeprowadzonych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych, jest ich 117 milionów, rozmieszczonych na wszystkich kontynentach. Na samej Alasce są ich około 3 miliony, nie uwzględniając mniejszych niż jeden hektar, które w większości znajdują się na obszarach przybrzeżnych!

Najgłębsze jezioro na świecie znajduje się na Syberii: wody lodowatego jeziora Bajkał osiągają 1642 m głębokości! Stanowią około 20% zasobów słodkiej wody planety, z wyłączeniem lodowców i czap polarnych.

Największe akweny to: Jezioro Superior w Ameryce Północnej, Jezioro Victoria w Afryce, Jezioro Titicaca w Ameryce Południowej. Morze Martwe ma kolejny rekord. Jest na najniższym kiedykolwiek odnotowanym poziomie depresji, 400 m poniżej poziomu morza.

Człowiek zawsze był związany z jeziorem: rybołówstwo, nawadnianie pól, pozyskiwanie energii, jako źródło wody pitnej, a współcześnie turystyka.

Dziś jezioro stwarza możliwości do uprawiania wielu sportów: żeglarstwa, wioślarstwa, nurkowania lub po prostu pływania. Jednak pływanie w jeziorach, a także w rzekach, może być niebezpieczne ze względu na temperaturę wody, nagłe podmuchy wiatru i wysokie fale. Pod płaską powierzchnią jeziora mogą kryć się prądy podziemne, tworzone przez podwodne źródła i dopływy.

Dokładna znajomość środowiska może zapobiec znacznej części wypadków, które zdarzają się co roku: jak każdy inny element naturalny, jezioro samo w sobie nie jest niebezpieczne, staje się tak, gdy brakuje odpowiedniej wiedzy.

Mgła, rzeki, strumienie, morza i jeziora zawsze były tematem mitów, legend i opowieści ludowych, zrodzonych z pragnienia zrozumienia natury, którą współcześnie opisuje nauka. W przeszłości z pomocą przychodziła fantazja, stąd pojawienie się Nessie, potwora z Loch Ness w Szkocji. W końcu człowiek zawsze chciał traktować jeziora, rzeki, morza i każdą kroplę wody na ziemi jak magiczny świat.