Morze

Jak powstało morze? Do najbardziej wiarygodnych teorii wyjaśniających powstawanie oceanów należą te, które odnoszą się do stopniowego ochładzania planety Ziemi: początkowo ziemia była otoczona przez żarzące się gazy i opary, których ochłodzenie doprowadziło do kondensacji pary wodnej. Para zamieniła się w wodę i spadła na ziemię, tworząc pierwsze morza i oceany.
Najnowsze teorie stawiają hipotezę, że część wody obecnej na Ziemi została wygenerowana po zderzeniu z zamarzniętymi kometami, których jądra są bogate w wodę (chociaż kilku uczonych nie zgadza się z tą teorią, ponieważ woda komet mogłaby mieć inny skład chemiczny niż ziemska).
Ostateczna hipoteza wyjaśnia, że woda początkowo zawarta była w niektórych rodzajach skał, złożonych z określonych związków, które z biegiem czasu zaczęły uwalniać ją, dając początek "pierwotnemu oceanowi".
Bez względu na przyczynę powstawania oceanów jest pewne, że są one podstawowym warunkiem życia na ziemi.
Czym jest morze? To pytanie, które może wydawać się niedorzeczne, ponieważ każdy zna odpowiedź: jest to wielki obszar słonej wody w ciągłym ruchu, na skutek fal, pływów i prądów morskich.
Spróbujmy wyjść poza to scholastyczne znaczenie, ponieważ proste pytanie nie musi otrzymać prostej odpowiedzi, gdy rzeczywistość jest zróżnicowana i złożona.
Czym jest morze? Morze pokrywa 2/3 naszej planety, morze sprawia, że oddychamy, ponieważ wytwarza 70% tlenu, morze reguluje klimat, morze zapewnia pożywienie, pracę i utrzymanie człowiekowi, morze było kolebką egzystencji, w której wszystko się zaczęło - dla nas, ale także i dla samego morza, które zaczęło tętnić życiem. Morze jest symbolem, jest wrakiem, archetypem, przedmiotem najstarszych mitów, a także najstarszych lęków, ponieważ morze to także burza, zniszczenie, manifestacja siły natury.
Morze bezustannie paruje, jego para skrapla się, tworzy chmury i opada na ziemię, zatem  morze odpowiada za obieg wody. Morze od zawsze stanowi wezwanie, jest obietnicą odkrycia, przygody, wolności. Morze jest mozaiką, której elementy w każdej epoce próbowali rozszyfrować filozofowie, malarze i pisarze. Morze to także fascynujący spektakl bezinteresownie ukazujący nam swoje piękno, którego jesteśmy częścią.