Słodka i słona woda

"Lekarstwem na wszystko jest słona woda: pot, łzy lub morze." Isak Dinesen.

Patrząc na ziemię z kosmosu można zobaczyć ogromną ilość wody, która ją pokrywa - około 3/4 powierzchni naszej planety jest w kolorze niebieskim. Na niebieskiej planecie dzięki wodzie życie narodziło się około 4 miliardów lat temu.
Woda na ziemi jest zawarta w oceanach i morzach, lodowcach, jeziorach, rzekach i strumieniach, z czego 97% jej jest słona.
Większość wody dostaje się do mórz i oceanów. Deszczówka płynąc po ziemi, rozpuszcza część soli mineralnych zawartych w skałach, które w ten sposób dostają się do morza. Po odparowaniu wody, sól pozostaje w morzu.

Źródła, z których pochodzą strumienie i rzeki, jeziora, stawy, podziemne żyły wodonośne i lodowate wody lodowców są źródłem słodkiej wody, od której zależy nasze przetrwanie: taka wodą gasimy nasze pragnienie, myjemy się, przyrządzamy z niej posiłki.
Wszystko na naszej planecie jest w równowadze. Dlatego tak ważne jest, aby działać na rzecz ochrony środowiska, zachować nienaruszone siedliska przyrodnicze i ogromne dziedzictwo różnorodności biologicznej ziemi. Globalne ocieplenie topi wielką ilość lodowców. Poziom mórz wzrasta, rośnie zasolenie wody, co może zagrozić przetrwaniu gatunków zwierząt na całym świecie.
Wystarczy wspomnieć o krylu, drobnym skorupiaku, którego migracja spowodowana ociepleniem klimatu zagraża gatunkom łańcucha żywieniowego. Zakłócanie tych naturalnych mechanizmów może mieć niewyobrażalne konsekwencje. Zmiana, a wraz z nim droga do zrównoważonej przyszłości, na szczęście już się rozpoczęła. Ponieważ woda ma szansę opowiedzieć nam o sobie, jak było na ziemi przed milionami lat.