Język chiński - coraz bardziej popularny?

We współczesnym świecie nie wystarczy znać język angielski lub niemiecki - dynamika i kierunek rozwoju gospodarczego wymagają nowych językowych kompetencji od tych, którzy chcą w nim uczestniczyć. Odpowiedzią na to wyzwanie jest język chiński. Chińska gospodarka należy do najsilniej rozwijających się na świecie i globalny kryzys nie dotknął jej w żadnym w względzie. Coraz więcej firm nawiązuje kontakty z Chinami i potrzebuje pracowników posługujących się tym językiem. Język chiński staje się coraz bardziej popularny wśród studentów. Według obiegowej opinii jest bardzo trudny. Czy na pewno? 
W chińskim gramatyka wydaje się być łatwiejsza w porównaniu z językiem polskim lub angielskim. Nie ma czasów, rzeczowniki nie mają liczby pojedynczej i mnogiej, nie odmieniają się przez osoby i przypadki. Czy to nie jest cudowne. Oczywiście ten zachwyt dotyczy początkowego etapu nauki, bo im dalej w las tym więcej pewnych niuansów i wyjątków.
Szyk zdania jest ściśle określony: podmiot, orzeczenie, inne części zdania. I jak w niemieckim, nie wolno go zmieniać.
“Winę” za uznanie chińskiego trudnym ponoszą najprawdopodobniej znaki chińskie zwane krzaczkami. Odpowiadają one sylabom, ale mogą stanowić odrębny wyraz. Nie jest tak, że trzeba nauczyć się każdej kreski i jej położenia, znaki składają się z podznaków, wystarczy więc opanować te podstawowe elementy. Pismo chińskie liczy 50 tys. znaków i ta liczba robi wrażenie. Bez paniki - do czytania współczesnych tekstów wystarczy 5-6 tys. najczęściej używanych znaków. Maturzysta polski musi znać 20 tys. słów. W Chinach do zdania tego egzaminu wystarczy 5 tys. wyrazów, na które składa się trzy tysiące znaków. Uważa się, że 2 tys. najczęściej występujących znaków odpowiada za 98% rozumianego tekstu.
Wiele trudności przysparza również wymowa chińska. Jest to język tonalny, co oznacza, że każda sylaba może mieć inne znaczenie, w zależności od tonu, z jakim ją wypowiemy. Jednocześnie z powodu uproszczonej gramatyki jest to język, który łatwo przyswaja się na poziomie ustnej komunikacji, zwłaszcza tam na miejscu. Świadczą o tym szybkie postępy przebywających w Chinach polskich studentów.

Zatem chiński jest trudny czy łatwy? Nasza odpowiedź jest następująca - nie jest na pewno tak trudny, jak powszechnie się uważa. A jeśli opanujemy ten język w stopniu zaawansowanym, to poprzez słowa nieobecne w polskim, będące nazwami świąt, potraw, obrzędów itp. poznacie kulturę i historię języka, która jest naprawdę fascynująca.