Morze Środziemne

5 milionów lat temu Morze Śródziemne prawie całkowicie wyschło. Z powodu podwodnego osuwiska sąsiadującego z dzisiejszą Cieśniną Gibraltarską, morze zostało odizolowane od Oceanu Atlantyckiego i zaczęło wysychać.

Czy możecie sobie wyobrazić to bezcenne dziedzictwo współczesnej różnorodności biologicznej całkowicie suche? Takie było przez prawie pół miliona lat; następnie stopniowo erozja i działanie Oceanu Atlantyckiego pochłonęły osuwisko, a morze zaczęło się ponownie wypełniać czystą wodą. Jeśli dzisiaj wystąpią podobne okoliczności, to samo może się zdarzyć w przyszłości. Za 1500 lat Morze Śródziemne pozostanie bez wody, przy spadku poziomu morza o około metr rocznie.

Konsekwencje byłyby niewyobrażalne, biorąc pod uwagę równowagę, w której różne ekosystemy występują w naturze. Od harmonii w świecie natury zależy również jakość naszego życia.

Jednak Morze Śródziemne stoi już przed równie niebezpiecznym zagrożeniem: inwazją plastiku. Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych nadal rosną, a niezdolność krajów do gospodarowania odpadami doprowadziła do rekordowego zanieczyszczenia.

Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich: rządach i społecznościach lokalnych, które niewłaściwie zarządzają około 28% odpadów. Trafiają one do nielegalnych wysypisk lub są bezpośrednio rozproszone w przyrodzie.

Firmy co roku wprowadzają na rynek około 38 milionów ton produktów z tworzyw sztucznych, nie pokrywając kosztów zarządzania nadmierną produkcją odpadów. Ponadto, biorąc pod uwagę niski koszt plastiku, firmy nie mają motywacji do inwestowania w wykorzystanie alternatywnych materiałów i jeszcze bardziej nasycają świat tworzywami sztucznymi.

I wreszcie my, mieszkańcy planety i nasza osobista odpowiedzialność: każdego roku produkujemy ponad 24 miliony ton odpadów z tworzyw sztucznych i bardzo często nie jesteśmy w stanie właściwie ich przetworzyć.

Na szczęście możliwa jest zmiana kursu. i naprawdę chcemy przestać zatruwać Morze Śródziemne; wiele organizacji non-profit walczy na całym świecie o oczyszczenie oceanów, a WWF z kampanią GenerAzione Mare zalicza się do tego grona.

Wy też możecie dołączyć do zespołu wolontariuszy, którzy tego lata sprzątają plaże, lub decydują się na pomoc w wielu ośrodkach odnowy fauny morskiej.

Inny problem dla Morza Śródziemnego to trałowanie. Władze europejskie próbowała znaleźć rozwiązanie poprzez zakazanie go na głębokości ponad 100 metrów, od 31 maja do 1 lipca 2019 r. Wydaje się jednak, że są to zbyt nieśmiałe środki: dlatego międzynarodowa organizacja Oceana Europa walczy, aby podjąć bardziej skuteczne działania. Tak stało się w Islandii, w której połowy przynoszą od 9% do 11% krajowego PKB. Dzięki zastosowanym środkom zaobserwowano zmniejszenia wpływu rybołówstwa na środowisko.

Miliony ludzi zależą od morza i utrzymują się z niego, m.in. dzięki rybołówstwu. Nasze życie jest związane z naturą, nawet jeśli mieszkacie w mieście, nawet jeśli robicie dzieła niewyobrażalnie oderwane od świata naturalnego. Zmiana jest konieczna i na szczęście już się dzieje. Róbcie swoje, żyjąc w sposób zrównoważony, dla świata i dla czystszego morza.