Światowy Dzień Oceanów

Czerwiec to nie tylko miesiąc środowiska naturalnego, ale także miesiąc poświęcony oceanom. 8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanu, ustanowiony podczas szczytu ONZ w sprawie środowiska w 1922 roku w Rio de Janeiro. Dzień, który ma chronić rozlewiska wodne sprawiające, że nasza planeta jest "niebieska", dzień poświęcony zasobom naszej planety i działaniom na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich. To w oceanie zaczęło się życie i bez oceanów nie może trwać.
Morze to życie  nie tylko ze względu na ogromną różnorodność biologiczną roślin i zwierząt w nim żyjących, ale także dlatego, że reguluje klimat, zapewnia żywność, środki do życia i pracę dla 800 milionów ludzi każdego roku oraz produkuje większość tlenu, którym oddychamy (około 70% , praktycznie jeden na pięć naszych oddechów).

Jednak świadomość wagi, jaką oceany mają dla naszego życia, wydaje się być przesłonięta przez bezkrytyczne wykorzystywanie tych cennych zasobów i przez obojętność, która powoduje, że każdego roku wyrzuca się do morza od 8 do 10 milionów ton śmieci. Większość tych odpadów jest wykonana z plastiku, który nie dość, że nie ulega biodegradacji nieodwracalnie zanieczyszczając oceany, to powoduje także śmierć ptaków i ssaków morskich.
Tematem Dnia Oceanów 2018 jest właśnie plastik: zapobieganie zanieczyszczeniu plastikiem, opracowywanie rozwiązań prowadzących do zdrowego i niezanieczyszczonego oceanu. 
Niestety słynne są brutalne ujęcia "Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci" lub "plastikowej wyspy na Oceanie Spokojnym", tak bardzo kontrastujące ze zdjęciami czystych i krystalicznych wód, które lubimy oglądać, kiedy wyobrażamy sobie morze. Ta pływająca masa śmieci wytwarzana przez prądy koncentruje nieskończoną ilość odpadów w połowie drogi między Kalifornią a Hawajami.
Ale nic nie jest jeszcze stracone, ponieważ istnieje wiele globalnych inicjatyw, które świadczą o zbiorowej świadomości i stałym zaangażowaniu we wprowadzanie zmian na rzecz ochrony oceanów. Zmian polegających na zmniejszaniu ilości odpadów, ograniczaniu zużycia CO2, które jest odpowiedzialne za globalne ocieplenie, co z kolei sprawia, że morza są cieplejsze i bardziej kwaśne, ze szkodą dla gatunków takich jak koralowce. Ponadto ustanowiono chronione obszary morskie, rezerwaty przyrody chronione przed wpływem człowieka, w których rozwija się różnorodność biologiczna. Koncentracja na zrównoważonych połowach oznacza ochronę oceanów, zwalczanie nielegalnych połowów i nadmiernej eksploatacji zasobów ryb.
Zmiana jest nie tylko możliwa, ale i obowiązkowa, i nawet jeśli Światowy Dzień Oceanu jest sposobem na zwrócenie uwagi rządów na tak ważne problemy, to jest to tylko jeden z 365 dni. Dbanie o planetę każdego dnia, przyjmowanie zrównoważonego stylu życia, a nawet wybór zrównoważonego rozwoju jako sposobu na życie, jest jedyną drogą dla tych, którzy kochają życie.