Przejrzystość działań i wpływ na środowisko

Grupa Sofidel, producent marki Regina, ogromną wagę przywiązuje do ciągłej  redukcji ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrażania systemów zarządzania i raportowania środowiskowego uznanych na całym świecie. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie w raporcie WWF EPCI, który promuje przejrzystość i ciągłe doskonalenie się branży papierniczej. 

Przeprowadzane co 2 lata badanie wśród firm polega na dobrowolnej ocenie oraz publikacji wyników, które dostępne są na stronie www.epci.panda.org/results/sofidel
W najnowszym raporcie WWF Environmental Paper Company Index (EPCI) prezentującym dane za 2017 rok, Sofidel otrzymał ogólną ocenę na poziomie 76,6 punktów na 100, czym poprawił swój wynik z 2015 roku o 10,4 punktu. We wszystkich trzech monitorowanych kategoriach : odpowiedzialny zakup celulozy, czysta produkcja oraz raportowanie i EMS (System Zarządzania Środowiskowego) Sofidel uzyskał wyższą punktację w porównaniu z 2015 rokiem.
W kategorii „Odpowiedzialny zakup celulozy” Sofidel zdobył 72% (w 2015 – 68%), w kategorii „Czysta produkcja” 79% (w 2015 – 72%), w części „Raportowanie i EMS” również 79% (w 2015 – 58%).
Dla Grupy Sofidel zrównoważony rozwój jest strategicznym elementem doskonalenia się osiąganym poprzez minimalizację wpływu na środowisko i maksymalizację korzyści dla społeczeństwa. Działania z tym związane koncentrują się w szczególności na ograniczaniu wpływu na zmiany klimatyczne, ochronie zasobów wodnych i zakupach certyfikowanej celulozy.
Ponadto, w ramach programu WWF Grupa Sofidel obniżyła bezpośrednią emisję dwutlenku węgla o 19,1% w latach 2009-2016, osiągnęła średnie zużycie wody w ilości 7,0 l na 1 kg wytworzonego papieru (wyniki dla branży wynoszą 15-25 l / kg) oraz zakupiła celulozę wyłącznie z certyfikowanych źródeł (FSC® , FSC Controlled Wood. SFI®, PEFC).


Źródło: komunikat prasowy Sofidel