Światowy Dzień Lasów

Ustanowiony przez ONZ w 2012 roku Międzynarodowy Dzień Lasów obchodzimy 21 marca. Ma służyć poznaniu roli, jaką odgrywają lasy w ochronie różnorodności biologicznej i dobrobytu człowieka.
Co roku Sekretarz Forum Leśnego Narodów Zjednoczonych razem z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa we współpracy z rządami, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi wspierają organizację wydarzeń mających na celu promowanie świadomości znaczenia lasów dla naszej planety.
Temat przewodni w roku 2019 to „Lasy i edukacja”,, z naciskiem na zrównoważony rozwój oraz sposób, w jaki produktywność, energia i lasy mogą być ramionami tego samego trójkąta. Ponieważ zielona i zrównoważona przyszłość jest tylko możliwa przez rozwiązanie problemów, z którymi borykamy się każdego dnia.
Temat jest wybierany każdego roku przez CPF (Collaborative Partnership on Forests) ze względu na rolę, jaką zrównoważony rozwój lasów może odgrywać w osiąganiu celów określonych w agendzie ONZ na 2030 r.
Lasy pokrywają trzecią część planety i są zielonymi płucami Ziemi. Dzięki zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla, drzewa neutralizują rocznie około 300 miliardów ton węgla. Wraz z morzami i oceanami są źródłem utrzymania dla milionów ludzi, a także środowiskiem o najwyższej bioróżnorodności (wystarczy pomyśleć o dżungli amazońskiej).
Aby wziąć udział w Międzynarodowym Dniu Lasów, wystarczy udostępnić oficjalne wideo ze strony www.fao.org. Nawet oficjalne logo dnia, dostępne w 13 językach, jest udostępniane w sieciach społecznościowych z hashtagiem #IntForestDay
Weź czynny udział w tym dniu, obserwuj wydarzenia i inicjatywy organizowane w różnych krajach i uczestnicz w wydarzeniach, konkursach i wystawach, których celem jest zwrócenie uwagi na tę bardzo ważną i zbyt często niedocenianą kwestię.
Zmiana przychodzi poprzez małe gesty i świadome wybory. Na przykład zakup wyrobów higienicznych Regina gwarantuje wspomaganie zrównoważonej gospodarki leśnej. Ty też możesz wiele zrobić dla bardziej zielonego świata.