Światowy Dzień Wody

Szósty cel Agenda Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
Dziś do jego realizacji jest wciąż daleko. Setki domów, szkół, szpitali, miejsc pracy, nadal są pozbawione wody pitnej.
To właśnie temat tegorocznego Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ w 1992 roku, a który obchodzimy 22 marca.
Jest on kolejną okazją do wyrażenia szacunku dla planety, do zatrzymania się, zastanowienia i wyboru takich działań, aby zrobić coś więcej, aby ograniczyć negatywny wpływ na Ziemię poprzez zrównoważony styl życia. Oznacza to także troskę o ponad dwa miliardy ludzi, którzy nie mają szansy na normalne życie, ponieważ zmuszeni są do prawdziwej walki o przetrwanie.
W tym momencie zwraca się szczególną uwagę rządom z całego świata, aby nikogo nie pozostawiać samemu sobie.
„Nie pozostawiać nikogo w tyle” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody 2019. Według raportu ONZ z 2018 roku, 40% światowej populacji cierpi z powodu niedoboru wody.

Czy ten problem ma szczęśliwe rozwiązanie? Zależy to również od nas, od naszej świadomości, a przede wszystkim od naszych działań.
Brak wody to efekt między innymi zróżnicowania klimatu na naszej planecie i suszy - ten problem znacznie się zaostrzył na skutek globalnego ocieplenia.
Broszura ONZ o zwalczaniu pustynnienia (UNCCD) wyraźnie mówi o pozytywnym „efekcie łańcuchowym”, który może być efektem konkretnych działań. Kwestia braku dostępu do wody powinna być rozwiązana przede wszystkim, by zaspokoić potrzeby grup marginalizowanych. To na nich muszą skupić się ośrodki decyzyjne. Regulacje muszą uznawać prawo do wody dla wszystkich ludzi, którzy są w potrzebie. Trzeba je wspierać wystarczającymi funduszami, aby zagwarantować wodę w sprawiedliwy i skuteczny sposób.
Jest to wielki cel, który można osiągnąć małymi gestami, takimi jak oszczędzanie wody każdego dnia, zakręcanie kranu podczas mycia, mądre planowanie sprzątania gospodarstwa domowego. Należy też ograniczyć globalne ociepleni, które ściśle związane jest z niedoborem wody.
Na poziomie instytucjonalnym każdego roku 22 marca państwa członkowskie Zgromadzenia Ogólnego ONZ informują o tym, jak promują i podnoszą świadomość tematyki braku dostępu do wody pitnej. Zaangażowanie ich i organizacji pozarządowych czynią ten dzień ważnym momentem w walce o dostęp do wody pitnej i zrównoważony rozwój zasobów wodnych.
To kwestia codziennych wyborów. Nikt nie może zmienić świata indywidualnie, ale problemu nie można zignorować mówiąc, że sam niczego nie zrobię. Właśnie rzecz w tym, że możesz. Jak? Decydując się na zakup certyfikowanych produktów od firm dbających o środowisko. Produkty Regina, należące do grupy Sofidel, są produkowane zgodnie z zasadami realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie ONZ 2030. W tym celu Sofidel współpracuje z WaterAid, angażując się w działania uświadamiające i wspierając projekty mające na celu zagwarantowanie dostępu do wody oraz dostępności lepszych usług sanitarnych w krajach rozwijających się, w których działa organizacja.

Na przykład, aktywnie uczestnicząc w Światowym Dniu Wody i wspierając udostępnianie i promowanie go w sieciach społecznościowych. Dzięki temu można szybciej dotrzeć i dotknąć sumień milionów użytkowników. Udostępniaj oficjalne karty akcji, które znajdziesz na http://www.worldwaterday.org/social-media/ Tam też dowiesz się gdzie blisko Ciebie organizowane są inicjatywy związane z Dniem Wody. Oficjalny hashtag to #WorldWaterDay.
Co mówią karty? Że nikt nie zostanie pominięty: emigranci, studenci, rolnicy, kobiety, pracownicy, niepełnosprawni, starsi, mieszkańcy miast, dzieci, matki, rdzenni mieszkańcy, LGBTQI+. Jednym słowem woda dla wszystkich.