Redakcja

SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.

ul. Mleczarska 31
06-400 Ciechanów
Tel: +48 (0)23 674 31 00
Faks: +48 (0)23 673 94 00

E-Mail:  marketing.polska@sofidel.com

      

              Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
              w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy pod
              Numerem 0000033166
              NIP:
525-21-50-859

              www.sofidel.it